ثبت نام دوره

فارسی

کد : 144

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : teacher t

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ : تست1
تست2
تست3

شروع : 1398/09/01

پایان : 1398/09/30

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 4

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/08/01